Několik málo slov k minimální mzdě - Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Několik málo slov k minimální mzdě

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Včera jsem s napětím sledovala příspěvky českých médií, kdy veřejnost informovali o zvýšení minimální mzdy z 11.000 Kč na 12.200 Kč. Ze spleti názorů nejen vládních činitelů, ale i například zástupců z řad odborářů a zaměstnavatelů, mě ale zaujal názor, že zvýšením minimální mzdy může docházet i k propouštění zaměstnanců. Nevím, jak během odpoledne, ale v podvečer jsem zaznamenala pouze jediný příspěvek, kdy prostor pro svůj názor získal zaměstnanec. Využiji prostoru Nezávislých novin, a připojím svůj komentář z pozice druhého zaměstnance. Situaci, kdy zaměstnavatelé budou masivně propouštět své zaměstnance na základě zvýšení minimální mzdy, si nedokáži dost dobře představit, neboť ti, kteří si domů nosí částku minimální mzdy (případně s osobní odměnou v řádu několika stovek korun), jsou lidé, kteří pracují na nekvali fikovaných pozicích, (a jen mimo hlavní téma připomínám, že někteří z nich jsou středoškolsky, ale i vysokoškolsky vzdělaní lidé). Jejich pozice si administrativně nevyžadují kvalifikaci, ale pro chod organizací jsou nezbytné, a mnohdy v provozu i strategicky významné. Zastavme se na chvíli například u pozice vrátného, a upozorňuji, že vrátní nejsou pouze lidé v důchodovém věku. Pozice vrátného je de facto klíčovým faktorem v provozu celé budovy, a mnohdy náročnost funkce, kterou vykonává, neodpovídá platovým podmínkám uvedených v pracovní smlouvě. Za předpokladu, že bychom v diskusi připustili situaci, kdy zaměstnavatel propustí vrátného, vynaložené mzdové náklady se nejspíše nesníží, pokud bychom vzali v úvahu novou instalaci bezpečnostního systému. Náklady na pořízení, ale i údržbu systému zdaleka převýší náklady na mzdové ohodnocení svědomitého vrátného. Dále například ženy na pozici uklízeček, nebo zaměstnanci, kteří se pro obec starají o úklid veřejných prostor a zeleně, a i zde si kladu otázku: „Lze je propustit?“ Z tohoto důvodu se domnívám, že rizika propouštění z nekvalifikovaných pozic jsou malá. Na závěr pouze dodám, že osobní ohodnocení je částka, kterou lze upravit, protože je nenárokovou součástí, a je pouze na vůli zaměstnavatele, zdali odměnu zaměstnanci vyplatí.Bez komentářů

Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky