Glosa o několika málo slovech, aneb když jsou na výsluní dlažební kostky - Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Glosa o několika málo slovech, aneb když jsou na výsluní dlažební kostky

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Dnes napíši pouze kratší text, ke kterému mě ale inspiroval pohled z okna budovy mého zaměstnavatele, kde se nyní provádí renovace parkoviště a přilehlých přístupových cest. Ano, přiznávám, že chodníky z dlažebních kostek vypadají mnohem lépe než asfalt, ale zároveň si kladu otázku, zdali je nutné kvůli pěknému, mnohdy i historickému efektu bourat i zcela neporušený asfaltový povrch, a nahrazovat jej dlažebními kostkami. Samozřejmě, tento povrch z pohledu údržby pozemních komunikací lze lépe ošetřovat, a nelze o této skutečnosti víceméně pochybovat. Zajisté, mám na nmysli výkopové práce, kdy není nutné rozbourat celistvý povrch z asfaltu, ale pouze rozebrat určitou část dlažebních kostek, kde se budou pozemní práce provádět. Nicméně, pojďme se nyní vrátit zpět k úvodním řádkům této krátké glosy. Se situací, kdy se neporušený asfaltový po vrch chodníku boural pouze z důvodu estetického vzhledu určité části města, jsem se již setkala. Dnes jsou na místě původního asfaltového povrchu položeny kostky. Musím konstatovat, že nový chodník o mnoho pozvedl historický ráz této části města, ale nebylo by od věci, s těmito stavebními úpravami počkat, až se budou v dané městské lokalitě provádět nařízené pozemní práce, např. obnova vodovodního řádu nebo kanalizace. K závěru lze pouze podoktnout: „Kde je ta pověstná hospodárnost?“. Asfaltový povrch byl určitě větší finanční náklad, a v současnosti kdy stále sloužil občanům, byl nahrazen dlažebními kostkami, které si rovnež vyžádaly finanční investici. Přeji pohodový zbytek létaBez komentářů

Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky