Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Regionální rozvoj Hořovicka

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dobrý den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, dnes bych velice ráda poděkovala nejen Vám, ale i tomuto online zpravodajství za spolupráci v dotazníkovém šetření. Vaší spolupráce si velice vážím. Dnes bych velice ráda oslovila obyvatele Hořovic a jeho blízkého okolí. Důvodem je zpracování seminární práce na téma: „Regionální rozvoj území“. Dnes jsem publikovala online anonymní dotazník, který se k tomuto tématu úzce váže. K dispozici je na této adrese: www.survio.com Předem děkuji za Vaši ochotu. S přáním pěkného dne, Ivana KryllováJak vidíte korupci v ČR?

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dobrý den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, v úvodu dnešního textu bych Vám ráda poděkovala za Vaši spolupráci, která se bezprostředně týká anonymního dotazníku. Dne 2. listopadu 2017 jsem publikovala online anonymní dotazník, který je nedílnou součástí praktické části bakalářské práce na téma korupce v české společnosti. Dnes jsem si dovolila publikovat online výzkumné šetření, které se rovněž váže k bakalářské práci. K dispozici je na této adrese: DOTAZNÍK. Předem děkuji za Vaši ochotu. S přáním pěkného dne, Ivana KryllováChuchelským hájem zněly tóny lesních rohů

Vytvořil v Kultura ·
Jsem obdivovatelkou a posluchačkou díla mistrů vážné hudby, a velice ráda se ve svých volných chvílích zaposlouchám do skladeb od Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, ale rovněž do skladeb od českých skladatelů jako je Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák. S trochou lítostí musím ale podotknout, že současná společnost zapomíná na hudební odkaz starých mistrů, a v popředí zájmu posluchačů, především z mých vrstevníků, jsou spíše současné styly populární hudby. Pravdou ale zůstává, že klasická hudba je schopna oslovit své posluchače i v 21. století, kdy jsou pro ně připraveny během roku řady koncertů. Jedním ze zajímavých hudebních koncertů jistě bude Svatohubertské troubení. Koncert se koná v sobotu 4. listopadu 2017 od 14. hodin v Chuchelském háji na Praze 5 … tímto krátkým textem jsem Vás před několika týdny pozvala na skutečně z ajímavý koncert, který pořádají Lesy hl. m. Prahy. Ráda bych dnes doplnila, že i letošní koncert uchvátil své posluchače svou výjimečností, ale i krásnými tóny lesních rohů. Ovšem, na rozdíl od předchozích ročníků se letošní koncert konal ve volné přírodě, na pozemku lesního zookoutku ve Velké Chuchli, nikoliv v kostele sv. Jana Nepomuckého. Osobně se domnívám, že letošní místo konání bylo dobře zvoleno, kdy atmosféra koncertu, ale i tóny z lesních rohů náleží k přírodě, potažmo k lesům. Jediné, co lze letošnímu ročníku Svatohubertského troubení vytknout, je nedostatečná propagace v mediích. S přáním pěkného dne Ivana K.Je drobná pozornost od klienta úplatkem?

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dobrý  den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, v rámci studia 3. ročníku na  vysoké škole jsem si dovolila zveřejnit anonymní dotazník, který bude  názorovým průzkumem veřejnosti k praktické části bakalářské práce.  Dotazník je publikován na této adrese. ,,DOTAZNÍK"
Předem děkuji za Vaši  ochotu. S přáním pěkného dneStudentský Halloween

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dne 31. října jsme byli na akademické půdě mile překvapeni, když naše studijní oddělení tematicky vyzdobilo prostory školy. Ačkoliv, škola by měla být příkladem veškeré vážnosti, není ale od věci tuto atmosféru několikrát za semestr obdobnými akcemi mírně odlehčit. Náš studentský život není pouze studium skript a odborné literatury. Ke studiu náleží i společenský život. Svátek Halloween je příkladem, kdy se mohou mladí lidé setkávat, a vést společné hovory na míle vzdálené od akademických témat. S přáním úspěšného studiaMalá informace z kultury

Vytvořil v Kultura ·
Dobrý den, vážení čtenáři Nezávislých novin, před několika dny jsem objevila ve své e-mailové korespondenci upozornění na významnou kulturní akci roku 2019. V České republice bude opět hostovat Čínský národní cirkus. Vstupenky jsou již v prodeji. Více informací na této adrese: http://cinsky-narodni-cirkus.cz/. S přáním pěkného dneStudentský pohled na české volby

Vytvořil v Politické komentáře ·
Dobrý páteční večer, vážení čtenáři Nezávislých zpráv. Ačkoliv dnes ráno bylo sychravo, a nad městem se snášela hustá mlha, do práce jsem šla procházkou po pražských ulicích. Ze sloupů veřejného osvětlení mě sledovaly tváře politických kandidátů, které jsem bez sebemenšího zájmu míjela. Zhruba v polovině ranní procházky jsem zaslechla velice bouřlivý rozhovor několika lidí. Na rohu ulice, po které jsem kráčela vstříc pracovnímu dni, byla otevřená hospůdka, a před ní stál hlouček pokuřujících pánů. Když jsem je míjela, jejich diskusi jsem lépe porozuměla. Diskutovali o sportu, lépe řečeno o současném stavu v českém fotbalu. Moje ranní procházka mě ale inspirovala k myšlence, jak zdaleka nás zajímají české volby. Účast ve volbách se od roku 1989 postupně snižuje, ačkoliv nejsou mnozí z nás vývojem české politiky příliš spokojeni . Svůj názor bychom mohli vyjádřit, ale dobrovolně se svého hlasu vzdáváme. Samozřejmě, poté vyvstává základní otázka, zdali naše neúčast ve volbách není právě onou odezvou na dění v české politice. S přáním pěkného dne autorkaPohled studentky na účtenkovou loterii

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Dnes jsem si připomněla včerejší reportáž, kdy byli diváci seznámeni s etapami spouštění EET například pro lékaře, právníky či později i řemeslníky. Nicméně, k otázce prospěšnosti projektu, nebo naopak k negativním dopadům systému EET pro společnost se dnes nehodlám vyjadřovat. Pouze bych chtěla vyjádřit svoji poznámku k výše uvedené loterii. Zajisté, čtenáři Nezávislých zpráv se mnou nemusí zcela souhlasit, ale osobně se domnívám, že je tato loterie svým způsobem vhodnou alternativou pro lidi, kteří by se rádi zúčastnili loterijní hry, finančních ztrát s ní spojených se ale obávají. Domnívám se rovněž, že tato skutečnost je jedním z mnoha faktorů, které ke spuštění účtenkové loterie mohly také přispět. Na závěr dnešní poznámky podotknu, že 15. listopadu 2017 je uzávěrka prvního slosování. S přáním pěkného dnePracovní podmínky po česku

Vytvořil v Zpravodajství ČR ·
Je mi jasné, že dnešní pracovní podmínky nejsou až takové, jaké by na mnoha místech měly skutečně být. Je také pravda, že na toto téma bylo sepsáno již mnoho článků, ale domnívám se, že náprava chyb, v současných českých podmínkách, nebude lehká. Každý z nás si jistě dokáže představit, když v budově dochází k rekonstrukci, či zcela novým stavebním úpravám. Ztížené podmínky a prach zákonitě se stavbou souvisí, a v rámci konaných prací je nutné tento stav plně akceptovat. Z praxe se tomu tak zřejmě neděje. Stavební dělníci, popř. řemeslníci by museli létat, aby splnili podmínky zaměstnanců rekonstruované budovy. K sepsání dnešní poznámky mě evokovala osobní zkušenost. V budově, kde jsem zaměstnána, k těmto úpravám dnes dochází. Probíhá zde ovšem nelehký dialog, kdy zaměstnanci poukazují na prach, špínu a hluk v interiérech budovy , a naopak vytváření neadekvátních pracovních podmínek ze strany osazenstva budovy stěžuje stavebním dělníkům jejich práci. Hledání kompromisu ovšem nemusí být snadné, protože spornou otázku můžeme shledat rovněž v současném společenském postavení dělnických profesí. S přáním pěkného dne autorkaPozvánka na hudební koncert z cyklu "Fakulta v srdci Karlova"

Vytvořil v Kultura ·
Zajímavým hudebním počinem posledních let jsou koncerty, které pořádá 1. lékařská fakulta UK v Praze. Dne 1. listopadu 2017 se bude konat již 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. Jako autorka kulturních stránek Kultura v hl. m. Praha bych Vás tímto ráda na tuto kulturní akci pozvala. Koncert začíná ve 20:00 v Kostele svatého Apolináře, Apolinářská, Praha 2. Na programu hudebního večera je soubor 14 skladeb „Requiem“ od Wolfganga Amadea Mozarta. Na závěr pozvánky bych ráda připojila reportáž ze 17. koncertu z cyklu Fakulta v srdci Karlova, který se konal v Kostele sv. Štěpána na Praze 2 … „Dne 17. dubna 2013 se konal 17. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“. Pořadatelem tohoto kulturního svátku byla 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze. Zaměstnanci University Karlovy v Praze, ale také posluchači z řad široké veřejnosti si vyslechli před z ahájením 17. koncertu úvodní slova, která k přítomným pronesl pan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK. Pan děkan v úvodu pronesl slova, kterými vyzdvihl úzký vztah mezi kulturním životem v metropoli a vzdělaností českého národa. Pohovořil o významu poselství nejstarší univerzity ve střední Evropě, která byla založena dne 7. dubna roku 1348. Již tehdy byla naše metropole centrem vědy a kultury. Na těchto historických základech staví naše společnost doposud. Proslov pana děkana byl pro posluchače koncertu přínosem. Přiměl posluchače k zamyšlení nad úlohou a cíli české kultury v 21. století. Po úvodních slovech pana děkana si posluchači vyslechli koncert v podání skvělého hudebního tělesa Piccolo coro a Piccola orchestra pod vedením Marka Valáška. Na programu zazněly skladby z díla Claudia Monteverdiho (1567-1643) Cantate Domino [z: Libro primo de motteti, 1620]; Giovanni Pierluigi da Pale strina (1525-1594) Exsultate Deo; Henryho Purcella (1659-1695) Remember not, Lord, our offences; Petra Ebena (1929-2007) Cantico delle feature, De tempore [3. část cyklu Verba Sapientiae]; Jana Nováka (1921-1984) Odarum concentus pro smyčce [Pět meditací na Horatiovy verše]; Exercitia mathologica [Výběr: Echo, Terpsichore]; Jana Hanuše (1915-2004) Píseň bratra slunce, op. 100; Georga Friedricha Händela (1685-1759) Aleluja [z oratoria Mesiáš HWV 56, 2 část, č 44]. Atmosféra koncertu byla velmi příjemná. Koncert sklidil u posluchačů obrovské ovace“. Převzato z: Kultura v hl. m. PrahaDalší
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky