Vzdělávání - Krátké zprávy, aktuality a články - Aktuálně ze světa

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Regionální rozvoj Hořovicka

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dobrý den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, dnes bych velice ráda poděkovala nejen Vám, ale i tomuto online zpravodajství za spolupráci v dotazníkovém šetření. Vaší spolupráce si velice vážím. Dnes bych velice ráda oslovila obyvatele Hořovic a jeho blízkého okolí. Důvodem je zpracování seminární práce na téma: „Regionální rozvoj území“. Dnes jsem publikovala online anonymní dotazník, který se k tomuto tématu úzce váže. K dispozici je na této adrese: www.survio.com Předem děkuji za Vaši ochotu. S přáním pěkného dne, Ivana KryllováJak vidíte korupci v ČR?

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dobrý den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, v úvodu dnešního textu bych Vám ráda poděkovala za Vaši spolupráci, která se bezprostředně týká anonymního dotazníku. Dne 2. listopadu 2017 jsem publikovala online anonymní dotazník, který je nedílnou součástí praktické části bakalářské práce na téma korupce v české společnosti. Dnes jsem si dovolila publikovat online výzkumné šetření, které se rovněž váže k bakalářské práci. K dispozici je na této adrese: DOTAZNÍK. Předem děkuji za Vaši ochotu. S přáním pěkného dne, Ivana KryllováJe drobná pozornost od klienta úplatkem?

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dobrý  den, vážení čtenáři Nezávislých zpráv, v rámci studia 3. ročníku na  vysoké škole jsem si dovolila zveřejnit anonymní dotazník, který bude  názorovým průzkumem veřejnosti k praktické části bakalářské práce.  Dotazník je publikován na této adrese. ,,DOTAZNÍK"
Předem děkuji za Vaši  ochotu. S přáním pěkného dneStudentský Halloween

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dne 31. října jsme byli na akademické půdě mile překvapeni, když naše studijní oddělení tematicky vyzdobilo prostory školy. Ačkoliv, škola by měla být příkladem veškeré vážnosti, není ale od věci tuto atmosféru několikrát za semestr obdobnými akcemi mírně odlehčit. Náš studentský život není pouze studium skript a odborné literatury. Ke studiu náleží i společenský život. Svátek Halloween je příkladem, kdy se mohou mladí lidé setkávat, a vést společné hovory na míle vzdálené od akademických témat. S přáním úspěšného studiaPáteční čtenářské okénko

Vytvořil v Vzdělávání ·
Dobrý den, vážení čtenáři, dnes jsem objevila v knihkupectví Levná kniha, Praha 5, Štefánikova 5 velmi zajímavou knihu o houbách. Autory jsou Anna Del Conte a Thomas Laessoe. Kniha je skvěle zpracována, kdy více než 2 000 fotografií ilustrují jednotlivé druhy hub. Atlas zobrazuje více než 450 běžných i vzácných druhů hub. Kniha čtenáře seznamuje nejen s vizuální podobou hub, ale rovněž ke každému jedinci je přiložen velmi podrobný popis. K závěru knihy naleznou hospodyňky kulinářské okénko. Kniha mě velice zaujala, a touto čtenářskou poznámkou bych ji velice ráda doporučila všem milovníkům našeho národního sportu - houbaření. Přeji úspěšné úlovkyProjekt, o kterém se mluví mezi vysokoškolskými studenty

Vytvořil v Vzdělávání ·
Vážení čtenáři, Nezávislých zpráv, dnes se chystám veřejně vyzdvihnout skvělý nápad autorů projektu Knihobudek. U nás v obci na autobusové zastávce, na zdejší návsi, stojí stará telefonní budka, která je po celkové renovaci, a nyní slouží občanům naší obce jako knihobudka. Občas se u ní, při cestě do školy nebo zaměstnání, zastavím, a vyberu si knihu, která mě zaujala svým zaměřením, a následně i obsahem. Ve většině případů se jedná o učebnice, které jiní studenti už nepotřebují, a věnují je nižším ročníkům, nebo již dostudovali, a nechtějí, aby se jejich učebnice "válely" kdesi vyhozené ve sběrných surovinách, nebo na skládkách komunálního odpadu. Nabídka knižních titulů v knihobudce je ovšem velice pestrá. Knihy poskytuje i místní (obecní) knihovna. Jedná se především o vyřazené knihy, které by za normální situace dala k f yzické likvidaci. Takto budou vyřazené knižní tituly dále sloužit svým čtenářům a čtenářkám. Vysokoškolská, nebo také středoškolská učebnice, která mě v knihobudce natolik zaujme, že by mohla významně pomoci mému studiu, si většinou doma již ponechám. Zpět do budky zanesu vlastní učebnici, o které se domnívám, že by jiné čtenáře, resp. vysokoškolské studenty, mohla také zajímat, a posloužit jim v jejich studiu. Přeji projektu knihobudek další úspěšná léta, a všem studentům přeji úspěšná studia Všechny zdraví studentka Ivana KryllováZdvihněme dnes své číše

Vytvořil v Vzdělávání ·
V akademickém roce 2014/2015 byl v rámci zpracování absolventské práce, během studia na Vyšší odborné škole ekonomických studií v Praze 2, spuštěn studentský projekt webových stránek Kultura v hl. m. Praha. Cílem projektu kulturního webu bylo upozornit čtenáře na místa, která si zaslouží pozornost nás, co by návštěvníků kulturních organizací na území hlavního města Praha. Kulturní web je, při mém následném studiu na vysoké škole, stále v provozu, a přináší novinky především z pražské ZOO a Botanické zahrady hl. m. Prahy. Můžeme zde nahlédnout do prostředí, které si víceméně žádá naši pozornost. Přírodní prostředí je velice křehké, a snadno zranitelné. Při svém nedělním výletu do pražské ZOO či Botanické zahrady hl. m. Prahy si uvědomíme, že svým jednáním (nelegální skládky, netříděný odpad, vypouštění chemických látek do přírody, používání pesticidů aj.) můžeme porušit křehkou rovnováhu, tedy biodiverzitu naší planety, nebo přinejmenším území, kde trvale žijeme. Nejsme na Zemi sami, ale sdílíme ji s nespočtem jiných živočišných a rostlinných druhů, které mají také právo na život. Ve své práci, tedy myšleno správou kulturních stránek, se snažím prostřednictvím mnoha fotografických snímků upozornit na některé zástupce, a to především z říše zvířat. Bohužel, ale rozsah kulturních stránek Kultura v hl. m. Praha není připraven pojmout velké množství dokumentačních snímků. Stránky byly ve svém původním plánu koncipovány především na text, a fotografické snímky měly sehrát pouze lustrační úlohu reportážních článků, nikoliv se prezentovat jako alba. Posléze jsem učinila ve svém projektu klíčové rozhodnutí, které spočívalo v založení online fotografické galerie, co by součást již zmíněných kulturních stránek. Ovšem, fotografická online galerie si začíná žít svým vlastním životem, a rozrůstá se o další fotografická alba na téma přírody. Během LS 2016/2017 si především všímám přírody v zahrádkářské kolonii na území hl. m. Prahy, kde z botanického hlediska je mnoho zástupců z říše rostlin, a majitelé ze svých malých zahrádek tvoří jakousi botanickou laboratoř, de facto pro nás zahrádkáře je naše zahrádka v přeneseném významu batole, o které musíme každý den s láskou a pokorou pečovat, a jsme samozřejmě náležitě hrdí, pokud ostatní lidé naše dílo pochválí. Mohli bychom poznamenat, že zahrádkáři nemalým podílem přispívají k ochraně přírody, a tedy lituji rozhodnutí mnoha úřadů, pokud ruší v příměstských oblastech větších měst zahrádkářské kolonie. Ruší kus přírodního prostředí v džungli městské betonové zástavby, a celoživotní práci nás nadšenců pro přírodu, tedy nás zahrádkářů. Z našich zahrádek se samozřejmě těší i kolemjdoucí, kdy je naše pěstěné záhonky s barevnou rozmanitostí květů jistě po těší. Bez nadsázky, zahrádkářské kolonie tvoří jakousi formu městské parkové úpravy, kde se lidé mohou procházet a čerpat potřebnou energii. O společenském významu zahrádkářských kolonií není nutno ani polemizovat, protože zde je vhodné prostředí, kde se lidé mohou setkávat, a navazovat společenské rozhovory na různá témata. Máte-li zájem, připojte se k projektu kulturních stránek, návštěvou fotografické galerie přispějete k jejich rozkvětu. Jste srdečně zváni, bližší informace v následujícím krátkém textu. V roce 2015 v třetí dekádě byla spuštěna online fotografická galerie Kouzlo barevné fotografie, která byla do nedávna s kulturními stránkami Kultura v hl. m. Praha úzce propojena, a odkazovala návštěvníky formou fotografie na malebná pražská zákoutí, kde mohou ve chvílích svého volna relaxovat. V současnosti se galerie stává mnohem dynamičtější, a tedy má v jistém ohledu již samostatnější pozici. Návštěvník galerie může především shlédnout fotografie pořízené v pražské ZOO a Botanické zahradě hl. m. Prahy. Součástí galerie je rovněž květena, která roste běžně v našich zahrádkách. Zajisté, online galerie je pouze střípkem mé vášně k fotografování. Můj soukromý archív sčítá kolem 2000 fotografií. Nicméně, k prezentaci sebe jako studentky a mladé amatérské fotografky jsem se snažila vybrat pouze ty fotografie, o kterých se domnívám, že si zaslouží naší pozornost. Z důvodů úspěšnosti to hoto projektu bych velmi ráda informovala veřejnost o rozšíření galerie o mnohé nové fotografie z pražské ZOO, Botanické zahrady hl. m. Prahy, ale i z mnoha jiných malebných míst hlavního města. Hezký den přeje Ivana Kryllová, studentka VŠRR a autorka kulturního projektuGlobalizace si žádá znalost cizích jazyků

Vytvořil v Vzdělávání ·
Nedávno jsem na internetu publikovala reklamní text, co by pozvánku k návštěvě fotografické galerie, kterou již druhým rokem spravuji. V návaznosti na tuto pro mne významnou událost mi dnes ráno přišla na můj e-mail zpráva. Kliknu, abych si ji přečetla, a z bílé plochy na mě doslova "zírá" anglicky psaná zpráva od čtenáře mého reklamního textíku (který je dostatečně obohacen o lustrační snímky). Přijatá anglická zpráva je doslova "technický" parametr, který se týká možností publikování fotografií, a jejich technické kvality. Předesílám, že informace, které vedou k optimalizaci kvality fotografií, jsou vždy vítaným zdrojem dat. Na závěr mohu pro čtenáře této glosy jen dodat, že dnešní globalizovaný svět je víceméně propojen na všech úrovních komunikace a správy dat, a z této krátké úvahy pochopitelně vyplívá, že dnes je studium cizích jazy ků zřejmě nezbytné.Soukromé školství stojí za pozornost veřejnosti

Vytvořil v Vzdělávání ·
Větší část české populace se domnívá, že soukromé vysoké školy kladou na své studenty nižší nároky než školy státní. Ráda bych Vás při tomto názoru zanechala, ale ne všechno bychom měli vidět pouze černobíle. Samozřejmě, mezi českými soukromými vysokými školami mohou být organizace, které studenty příliš nezatěžují. Nicméně, většině soukromých škol se jedná o dobré jméno ve společnosti.Soukromé vysoké školy jsou sice tvz. čistě ekonomické subjekty, a samozřejmě jejich snahou je vytvářet zisk, úspěch ale i finance mohou poskytnout pouze spokojení klienti, čili my studenti. Zajisté, snem každého studenta je, aby se dobře uplatnil na trhu práce, ale současný trh práce si vybírá mezi uchazeči o místo. U čerstvých absolventů je klíčovým faktorem nejen konkrétní škola a vyučovaný obor, ale i prestiž školy a náročnost studia. Z této i nformace vyplývá, že cílem soukromých škol je produkce kvalitních absolventů, o které projeví zájem budoucí zaměstnavatelé. Vyhoví-li studenti požadavkům trhu, je úzce závislé na zvyšující se kvalitě i náročnosti jejich studia.Úřednická zkouška otázky a správné odpovědi

Vytvořil v Vzdělávání ·
Řešíte problematiku Úřednické zkoušky? Já ji řešila taky, dlouho jsem hledala na internetu správné odpovědi. Bohužel ministerstvo vnitra správné odpovědi neposkytuje a odmítá jakoukoliv konzultaci ohledně správných odpovědí. Nakonec jsem narazila na specializovaný web, který se touto problematikou zabývá, jejich webové stránky jsou na adrese www.abctesty.cz. Úřednická zkouška zde stojí 179,- Kč, nabízí 3 druhy výuky (Výuka, výukový test a ostý test). S těmito módy výuky jsem byla velice spokojená a velice mi pomohly při samotných testech. Myslím, si, že je rozhodně lepší zaplatit si specializovaný web, než hledat neověřené správné odpovědi.Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky